Foredrag, prosesser og kurs

Interessert?

Send oss din kontaktinformasjon så hører du fra oss.

Ukjent Kunde har holdt en rekke temakvelder, prosessmøter og dagssamlinger for kjeder og kjøpesentre i Norge. Vi tar for oss ulike temaer, men alltid med utgangspunkt i de menneskelige aspekter ved jobbsituasjonen.

Målsetningen med våre kurs er å skape gode selgere og legge grunnlaget for en god salgskultur. Våre kursholdere har bred erfaring fra arbeids- og næringsliv og tilrettelegger for hver enkelt kunde ettersom behov.

Våre kunder har hatt stor suksess med kurs til nyansatte og ekstrahjelpere som gir deltakerne grunnleggende forståelse av situasjonsbevissthet i eget yrke. Viktigheten og betydningen av kundetilfredshet er alltid sentralt.

Interessert?

Send oss din kontaktinformasjon så hører du fra oss.