Internskole

Interessert?

Send oss din kontaktinformasjon så hører du fra oss.

Ønsker du å heve kompetansen innen salg i din virksomhet, kjede eller kjøpesenter?

Flere og flere ser verdien av å innhente ny kunnskap innenfor salg. Ukjent Kunde har siden 2009 gjennomført en rekke internskoler for kjeder og sentre i Norge. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både selgere og butikkledere på spennende innhold og opplevd faglig utbytte.

Internskole omhandler temaene kundetilfredshet, kommunikasjonsteori, egenutvikling i salg, og butikkøkonomi. Innhold og gjennomføring tilpasses selvfølgelig der det er behov. Studie går over 4 undervisningsdager, i tillegg til at det kreves jobb og innsats av deltakerne i form av innleveringsoppgaver mellom samlinger. Skolen avsluttes med en skriftlig eksamen og vitnemål tildeles de som har bestått.

Foruten solid faglig utvikling, ser vi at et av de viktigste resultatene er yrkesstolthet og bevisstgjøring av egen rolle. Samholdet kolleger imellom blir også styrket. Vi kan dokumentere at økt kundetilfredshet har vært resultatet. Øk kompetansen blant dine!

Ta kontakt med Tore Nyman for en uforpliktende prat.

Det har vært interessant og lærerikt. Jeg merker at jeg har blitt mye mer bevisst på egne handlinger og lært hvordan jeg bevisstgjør meg på hvor styrker og svakheter ligger hos meg

Elev skole 2014/2015

Gjennom de siste 3 årene har vi fått et sterkt og godt samarbeide med Ukjent Kunde. Først og fremst gjennom vår egen «Trekanten skolen», hvor Ukjent Kunde har et profesjonelt opplegg som vi har skreddersydd etter våre behov. Med sin kompetanse har Ukjent Kunde fått elvene med seg gjennom læring og mestring på en unik måte, slik at senteret bygger en felles forståelse og plattform innenfor butikkfaget.

Mette Kiilerich, Senterleder, Sektor Trekanten drift

Interessert?

Send oss din kontaktinformasjon så hører du fra oss.