Medarbeidertrivsel

Interessert?

Send oss din kontaktinformasjon så hører du fra oss.

Hvordan vi presterer sammen som bedrift henger naturligvis sammen med hver enkelt sine prestasjoner. Hvordan arbeidstakerne opplever sine arbeidsoppgaver, mulighet for egenutvikling og arbeidsvilkår, kan si mye om forholdene ligger til rette for god utnyttelse av ressursene.

Kollegialt og praktisk arbeidsmiljø setter også i stor grad rammene for hvordan vi som bedrift presterer nå, og vil prestere i fremtiden. For å vite hvordan du som bedrift kan tilrettelegge for et godt kollektivt samarbeid, som stimulerer både utvikling og vekst, er det nødvendig å vite hva dine medarbeidere mener. Det er disse menneskene som styrer den daglige driften og bringer bedriften fremover, dersom forholdene tilsier det.

Ukjent Kunde skreddersyr en medarbeiderundersøkelse som passer din bedrift. Vi har god erfaring og kan veilede til bruk av riktig «spørsmålsbatteri». Undersøkelsene inneholder både kvantitative og kvalitative tilbakemeldinger fra de ansatte. På den måten kommer alle stemmer frem og vi får kartlagt et riktig bilde av trivsel på arbeidsplassen.

Vi tar ansvar for innhenting av dataene og selve analysen. Funnene legges frem i et presentasjon- og analysemøte. Du vil få svar på hvilken medarbeidertilfredshet bedriften har pr. i dag. Dette er et fantastisk styringsdokument, og et nødvendig verktøy for god ledelse og positiv utvikling.

Ta kontakt med Tore Nyman i Ukjent Kunde, for en uforpliktende prat.

Salto har en visjon om å skape en arena for de beste handelsopplevelsene. I denne sammenheng er det viktig for oss å skape best mulig rammebetingelser for våre leietakere. Gjennom leietakerundersøkelsene utført av Ukjent Kunde får vi verdifull tilbakemelding som gjør oss i stand til å legge til rette for en optimal og sunn drift

Kristine Stray, Salto Eiendom

Interessert?

Send oss din kontaktinformasjon så hører du fra oss.