Mystery shopping
Mystery shopping
Mystery shopping
Mystery shopping

BLI OBSERVATØR

Vil du dele dine observasjoner med mennesker som ønsker å utvikle seg som fagpersoner, selgere og mennesker? Bli en observatør!

NLP DIPLOMA

Vi tilbyr nå kurs tilpasset  butikkledere som ønsker å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å utvikle seg selv og sine medarbeidere, og som ønsker å forbedre resultater og relasjoner overfor kundene.

KUNDETILFREDSHET

Kundens opplevelse av i hvilken grad butikken har oppfylt kundenes forventninger.

LOGG INN

for kunder & ukjente kunder

Mystery shopping

Veksle inn din erfaring

Vi introduserer nå et studie som gir deg fagbrev i salgsfaget for deg som har minst 5 års praktisk erfaring fra varehandelen.

Sektorgruppen

Ny storavtale med Sektor

Ukjent Kunde AS har inngått nok en storavtale med Sektor Eiendomsutvikling AS. Selskapet er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre i Norge. Avtalen innbefatter ny runde med Mystery shopping på alle selskapets 36 senter i Norge. For Ukjent Kunde AS er dette nok et bevis på at god planlegging og tett samarbeid med kunden fungerer. Vi gleder oss til å levere resultatene etter endt måling.

ukjent kunde nlp

NYHET: NLP Diploma

Ønsker du fremgang og enda mer fornøyde kunder? Da er dette noe for deg!

NLP er meget effektivt for butikkledere som har en hektisk og utfordrende hverdag, og som gjerne vil utvikle seg selv og sine medarbeidere.

Nevro-Lingvistisk Programmering er en anerkjent vitenskap om hvordan hjernen koder læring og erfaring, som påvirker all kommunikasjon, læring og atferd. Metoden er svært mye brukt for å oppnå fremgang og definerte mål.

Kurset passer for alle bevisste butikkledere som ønsker å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å utvikle seg selv og sine medarbeidere, og ønsker å forbedre resultater og relasjoner overfor kundene. Les mer under fanen produkter og tjenester.

«Vi mener at dine kunder best vet hvor skoen trykker. Tilbakemeldingene treffer alltid spikeren på hodet»


Interessert?

Skriv inn epostadressen din under, så kontakter vi deg.

BLI OBSERVATØR

Du gjør observasjoner daglig, hele tiden. Du kan registrere at de ansatte i din lokale matvarebutikk nok en gang hilste deg velkommen med et smil eller at slakter’n på hjørnet har mistet sitt en gang så gode humør. Du kan gjøre deg tanker om at den butikken du alltid finner sko som du liker, kanskje kunne fremstått bedre om de ansatte hadde hatt en rutine med å sope fortauet på morgenen. På vei inn på vinmonopolet tar du deg selv i å håpe at akkurat den personen er på jobb som du vet kommer til å gjøre deg litt mer kunnskapsrik om italiensk vin.

Tenk om disse personene på mystisk vis fikk greie på hva du tenkte på. Tenk hvilken mulighet det hadde gitt dem til å utvikle seg. Kanskje hadde de blitt glade for rosen, eller takknemlige for at du så forbedringsmuligheter som de i sin dagligdagse rutine hadde oversett.

Vil du dele dine observasjoner med mennesker som ønsker å utvikle seg som fagpersoner, selgere og mennesker? Bli en observatør!

Last ned Vanlige spørsmål og svar


UkjentKunde1608

MYSTERY SHOPPING. MAN MÅLER FOR Å FORBEDRE

Mystery shopping er et verktøy for å måle kundeopplevelser. En ukjent kunde besøker butikken og har som oppgave å observere og rapportere sitt syn på møtet med forretningen og selgeren. Hensikten er å skape mer fornøyde kunder, utøve bedre ledelse, få mer motiverte ansatte og fremfor alt skape bedre resultater.

Rapporten er tilgjengelig i vårt webverktøy morgenen etter at den ble utført. Slik kan butikklederen bruke evalueringen i utviklingsøyemed når resultatene og erindringen fra kundemøtet ennå er rykende ferske. Med vårt verktøy kan du kjøre rapporter, analyser og sammenligninger mot andre i kjeden, på senteret, mot andre i bransjen osv.
I tillegg leverer vi Mystery Calling: et produkt vi tilbyr dersom dine kunder tar kontakt på telefon.


Ukjent Kunde, mystery shopping, skole, foredrag, fagbrev i salg, undersøkelser

KURS. NIVÅTILPASSET LÆRING

Vi tilbyr kurs tilpasset deltagernes ferdigheter. Vi tar for oss grunnleggende elementer en selger i varehandelen skal kunne.

-“Nyansatt- og ekstrahjelpkurs”
-“Fra ansatt til bevisst medarbeider”
-“Fra bevisst medarbeider til selger”
-“Butikklederkurs”

Temaene spenner fra holdninger som forventes av en ansatt til mer avansert materie som identifiseringen av spesifikke kundetyper. Mellom det spennet går vi inn i emner som førsteinntrykk, behovsanalyse, salgsavslutning og selgeren som ambassadør for å nevne noen. Kursene tar sikte på å skape gode selgere og legge grunnlaget for en god salgskultur.


Ukjent Kunde, mystery shopping, skole, foredrag, fagbrev i salg, undersøkelser

SKOLEKONSEPT. KUNDETILPASSET INTERNSKOLE

Ukjent Kundes skolekonsept for kjeder og sentre er en suksesshistorie. Vi kan dokumentere at økt kundetilfredshet har vært resultatet. Hver skole er tilrettelagt og unikt tilpasset de enkelte kundenes behov.

Skolen er rettet mot både butikkledere og selgere som ikke bare blir utdannet, men også bevisstgjort og får økt stolthet for salgsfaget. Kull på opptil 21 personer møtes til fem heldagssamlinger over et semester. Samlingene kan ta for seg emner som butikkøkonomi, kundeopplevelse, salg, egen-utvikling og opplevelsessamspill. Akademiet avsluttes med eksamen. Foruten solid faglig utvikling styrkes samholdet når man utvikler seg over tid sammen med kolleger.


Ukjent Kunde, mystery shopping, skole, foredrag, fagbrev i salg, undersøkelser

KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSER (KTU)

KTU retter seg mot business to business-markedet. Ukjent Kunde foretar intervju av kundene på bakgrunn av hva oppdragsgiver ønsker å vite. Informasjonen blir presentert i en grundig rapport.

Rapporten er et dokument som ikke skal legges i en skuff skal vi tro gründer og eier av suksessbedriften Biblioteksystemer, Torkel Hasle:
«På veien til suksess, må du ha inngående kunnskap om faget du driver i, du må vite hva dine kunder forventer av deg og mener om deg, og du må gjøre noe med det! La dine kunders dokumenterte synspunkter bestemme hvilke områder som trenger forbedring – ikke intern synsing. De som vil noe med sin virksomhet i et lenger perspektiv, må ha kundetilfredshetsindeks (KTI) som ett av sine styringsverktøy.»


UK_produkter_mtu

MEDARBEIDERTRIVSELSUNDERSØKELSER (MTU)

MTU gir store gevinster. Trivsel på jobben gir resultater i servicegrad, kreativitet og positiv utvikling i virksomheten. Dette gir igjen økonomisk gevinst.

MTU fra Ukjent Kunde kartlegger blant annet trivsel og miljø, kommunikasjon, arbeidsmiljø, drift og sikkerhet. Ukjent Kunde gjennomfører undersøkelsen og presenterer resultatet i en grundig rapport. Dokumentet vil legge føringer for arbeidsoppgaver knyttet til medarbeidertrivsel. For å si det med en fornøyd MTU-kundes ord: glade butikkselgere gir glade kunder, og glade kunder blir lojale kunder.


Ukjent Kunde, mystery shopping, skole, foredrag, fagbrev i salg, undersøkelser

FOREDRAG. INNLEDENDE BEVISSTGJØRING

Alle foredrag fra Ukjent Kunde tar utgangspunkt i de menneskelige aspektene ved jobbsituasjonen som er lett gjenkjennelige. Våre foredragsholdere har bred erfaring fra arbeids- og næringsliv og motiverer og inspirerer. Vi skaper begeistring og etterlater refleksjon og ettertanke.

Vi kan tilrettelegge foredrag for hver enkelt kunde, og det er dialogen mellom foredragsholder og kunden som skaper vinkling og innhold.


Ukjent Kunde, mystery shopping, skole, foredrag, fagbrev i salg, undersøkelser

FAGBREV I SALGSFAGET. KUNNSKAP LØNNER SEG!

Enten du selv melder deg opp til fagbrevet eller din arbeidsgiver investerer i deg, vil det lønne seg. I varehandelen gir økt kunnskap og kompetanse bedre resultater og konkurransefortrinn både for den enkelte selger og din butikk.

Mange i varehandelen har både høy kunnskap og kompetanse, men har ikke «vekslet» inn sin egen erfaring i fagbrevet. Ukjent Kunde tilbyr et effektivt opplegg for at du eller dine ansatte skal få fagbrev i salgsfaget.

Over to semestre vil pensum ta for seg salg, markedsføring, administrasjon/HMS, økonomi og eksamenstrening. Det vil foruten gi økt kunnskap og personlig utvikling, gi formell kompetanse og være et konkurransefortrinn.

Les mer på fagbrevisalg.no

ukjent kunde nlp

NLP DIPLOMA. OPPNÅ FREMGANG OG DEFINERTE MÅL!

Nevro-Lingvistisk Programmering er en anerkjent vitenskap om hvordan hjernen koder læring og erfaring, som påvirker all kommunikasjon, læring og atferd. Metoden er svært mye brukt for å oppnå fremgang og definerte mål.

NLP er meget effektivt for butikkledere som har en hektisk og utfordrende hverdag, og som gjerne vil utvikle seg selv og sine medarbeidere.

Kurset passer for alle bevisste butikkledere som ønsker å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å utvikle seg selv og sine medarbeidere. Og ønsker å forbedre resultater og relasjoner overfor kundene.


Historien om ukjent kunde

Akkurat som våre kunder nyter godt av sine kunders tilbakemeldinger gjennom mystery shopping, har vi i en årrekke nytt godt av våre kunders kunnskap. Hver dag møter vi dyktige varehandelsmennesker med solid fagkompetanse. Vi snakker med butikksjefer, senterledere og kjedesjefer. Det er ikke bare vi som lærer bort, vi lærer like mye tilbake.

Historien om Ukjent Kunde startet ikke da selskapet ble stiftet, men da Per Skinmo stiftet bekjentskap med mystery shopping. Året var 1981 og Per var tretten år og i sin første sommerjobb på en Esso bensinstasjon. Men det skulle gå tjuefire år med solid erfaring fra salg og butikkdrift før han startet Ukjent Kunde i 2005. Årene før selskapet ble dannet gikk Per metodisk til verk for å bli kjent med bransjen. Han ble selv observatør for tre fremtidige konkurrenter: Norges største, Nordens største og verdens største mystery shopping-selskap. Hundrevis av butikker ble besøkt og rapporter ble levert.

Etter første driftsår hadde Ukjent Kunde, som fortsatt bare bestod av en person, gjort seg noen erfaringer. De første kundene hadde fått mye for pengene. På kontoen gikk det mer ut enn inn og arbeidsmengden var i overkant mye. Over en periode var aktiviteten rettet mot én potensiell kunde, Kvadraturen sentrumsforening i Kristiansand og Per var nå på vei til et møte med daglig leder. Vel fremme i Kristiansand ble møtet avholdt. Jubelen hjemover skyldes ikke at bensinen holdt, men at det i mappa på passasjersetet lå en signert kontrakt.
Carlsen Fritzøe gjorde avtale like etter. Nå løsnet det for det vel ett år gamle firmaet. Nå kunne Ukjent Kunde vise til flere store kunder og dermed kom enda flere til. I denne perioden ble WebStat utviklet. Det er selskapets eget web-baserte system for innsamling, analyse og rapportering av kundetilfredshetsdata. Det var et sjumilssteg fra de tidligere håndskrevne notatene på A4-utskrifter fra Word. Gjennom vår database vet vi hvordan kundene til enhver tid opplever den norske varehandelen og hva deres forventninger er. Samlet gir det oss en unik kunnskap. En kunnskap som vi med glede deler gjennom foredrag, kurs og skole.

I årene 2006 – 2010 vokste selskapet med flere ansatte og en rekke produkter. Sommeren 2010 er det etterlengtede profesjonelle styret på plass og Ukjent Kunde begynner igjen å vokse. Mer målrettet og spisset enn tidligere. Det har vært en grunntanke fra starten av at mystery shopping måleverktøyet, effekten kommer først med trening og utvikling.
Ukjent Kunde tilbyr derfor rådgiving på hvordan igangsette tiltak internt, samt foredrag, kurs og skole holdt av Ukjent Kunde. Og akkurat som en langdistanseløper trenger stoppeklokka, bruker Ukjent Kunde målinger med hovedvekt på mystery shopping som verktøy. Og vi har tenkt til å stå hele distansen ut.

omoss1
omoss2

KONTAKT

Ta gjerne kontakt med oss!

Stavernsveien 2, 3264 Larvik
Postboks 8, 3285 Larvik
T: 40 69 78 78
E: post@ukjentkunde.no
facebook.com/ukjentkunde


Please leave this field empty.

PER SKINMO
Gründer, daglig leder
979 77 780
THOR EDVARD MATHISEN
Arbeidende styreleder
906 77 393
VIKTORIA BEAL
Trainee
900 63 379
TORE NYMAN
Rådgiver/selger
971 97 575
FRED OVE HALVORSEN
NLP trener og coach
932 84 928
TOM GRANKEL
Foreleser Fagbrev i salgsfaget
908 43 047
KRISTIN LIER THORSTENSEN
Foreleser Fagbrev i salgsfaget
469 10 095
ØYSTEIN KARLSEN
Programutvikler
922 47 216